Menu Close
Despăgubiri pentru defectarea receptoarelor electrice

Cum putem cere despăgubiri pentru defectarea receptoarelor electrice

*Consumatorul a anunțat în scris operatorul de distribuție în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data apariției șocului de tensiune care a produs deteriorarea receptoarelor electrice reclamate.
*Din analiza efectuată de distribuitor rezultă că a avut loc șocul de tensiune invocat de consumator.
*Consumatorul prezintă operatorului de distribuție chitanțele în care sunt menționate sumele plătite la o unitate autorizată să repare receptoare electrice, în termen de 60 de zile de la apariția șocului de tensiune respectiv, anexând și acte prin care se dovedește proprietatea asupra receptoarelor reparate.
*Operatorul de distribuție, în urma analizei solicitării de despagubire formulate de consumator, se convinge că receptoarele defecte au fost omologate și au fost alimentate cu energie electricș prin circuite prevazute cu protecții la scurtcircuit si supracurenți, corect dimensionate, corespunzatoare prescripțiilor tehnice in vigoare.